Om Bamsebo

Økonomi..

Økonomi..

Som forældre bosat i Odense kommune, har man mulighed for at få et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning. Pasning-tilskuddet gives til børn i alderen 6mdr. til 5år.
For at opnå tilskud, skal barnet du søger plads til, skrives op ved pladsanvisningen hos Odense kommune.

Tilskuddet til det enkle barn udgør 75% af dine dokumenterede udgifter, dog max 5.476kr. Der gives ikke friplads, men søskenderabat kan opnås.

Pris pr. måned:                                            7.900kr.
Tilskud:                                                       5.669kr.
Forældrebetaling pr. måned:                       2.231kr.

Som alle andre pasningsordninger/vuggestuer, forgår betalingen månedligt forud..
Alle måneder betales fuld pris, uanset ferie, sygdom eller lign. Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel, fra den 1 eller 15 i måneden.